Inbreuk op auteursrecht (muziek)

 • Een componist heeft een muziekstuk gemaakt dit is op diverse koop Dvd's geplaatst, zonder naamsvermelding en zonder opgave aan de auteursorganisatie(s), uitgebracht in verschillende landen in geheel West-Europa. De administratie wordt achtergehouden, en de auteursorganisatie probeert tegen de wil in van de componist tot een schikking te komen. De ham-vraag: Hoe krijgt de componist op een legale manier de boeken/administratie open van (1) DVD-producenten (2) De persfabrieken, waar de aantallen zijn geregistreerd?

  In afwachting van een "Ludiek" antwoord!

  met vriendelijke groet,

  Rob Storm

 • Recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen.

  Is dit ludiek genoeg of moet het serieuzer?

  Косара - Счетоводни и консултантски услуги Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe


 • Liever serieuzer, als je auto wordt gestolen, wil je die terug, of een schade vergoeding. Maar eigendommen die gewoon verdwijnen zonder dat de schade is gecalculeerd is gewoon je bezit kwijt raken, zonder daar een normale "rechtmatige" vergoeding voor te krijgen.

  mvg.

  Rob

 • Laat ik simpel beginnen. Hoe is de compositie op die DVD's terechtgekomen?

  1) De componist heeft zijn compositie zelf uitgevoerd en daar zijn opnamen van gemaakt. In welke context heeft die uitvoering plaatsgevonden?

  2) De componist heeft die compositie beschikbaar gesteld aan anderen en hun uitvoering is opgenomen. Onder welke voorwaarden heeft die beschikbaarstelling plaatsgevonden?

  ________________________________________________________

 • De componist krijgt een verzoek (van Reclame bureau-1) tot het componeren van een muziekstuk, voor het filmfestival te Utrecht, de afspraak wordt gemaakt dat auteursrechten afgedragen moet worden, het Reclame Bureau-1 gaat akkoord. Reclame Bureau-2 neemt het muziek stuk over, en geeft de Masterband door aan de uiteindelijke klant. (De credits van de studio en componist waren vermeld bij de masterband)

  De muziek is onder een filmpje gezet van minder dan 1 minuut. En dit filmpje is gereproduceerd, in grote aantallen. De auteursorganisatie waar de muziek is aangemeld was op de hoogte dat deze muziek is/wordt gebruikt bij het filmfestival en koop Dvd's. Probleem: niemand van de DVD producenten heeft volgens de auteursorganisatie opgave gedaan van deze muziek, de DVD producenten willen nog steeds geen opgave doen, terwijl juist de opgave de vergoeding bepaalt die aangeeft welk bedrag in euro's betaald moet worden.

  Ham-vraag: Hoe krijgt de componist, die zijn auteursrechten heeft overgdragen aan de auteursorganisatie de aantallen dwingend bij de DVD producenten uit de administratie?

  In afwachting van nog steeds die ludiek aanpak, die volgens mij in Nederland als een soort grijs gebied is geduidt. Want de componist is hier volledig de weg kwijt, dat hij geen enkele rechtmatige vergoeding krijgt van zijn gecomponeerde muziek!

  Ik hoor graag van je,

  m.v.g.

  Rob Storm

 • Beste Rob,

  Wat mij stoort in het ludieke geheel is dit:

  1. Op verzoek van RB1 componeert iemand een muziekstuk, waarbij RB1 akkoord gaat met het afdragen van auteursrechten aan wie? Aan de componist of aan de auteursorganisatie die ook in het verhaal voorkomt?
  2. Dat brengt mij op punt 2. Met wie is dan de afspraak gemaakt? Met de componist of met de auteursorganisatie?
  3. Met wie RB1 vervolgens zaken doet is van geen belang voor de componist. RB1 is voor het vervolg financieel verantwoordelijk en moet met de cijfers en het geld op tafel komen.
  4. Verder in het verhaal komt echter naar boven drijven dat de componist zijn auteursrechten heeft overgedragen aan een auteursorganisatie. In dat geval is de auteursorganisatie de financieel verantwoordelijke voor de uitbetaling aan de componist. Hoe deze organisatie aan zijn cijfers komt is niet van belang, zolang de uitbetaling maar plaatsvind.
  5. In je oorspronkelijke vraag vertelt je dat de auteursorganisatie bezig is om een compromis te sluiten. Vraag is dan ook met welke partij? Omdat het recht van handelen en incasseren blijkbaar door de componist is overgedragen, heeft dezelfde componist hierin verder geen zeggenschap meer en kan, volgens mijn beperkte visie, slechts afwachten en hopen op een voor hem gunstige onderhandeling.
  6. Eveneens volgens mijn beperkte visie, is de componist vooralsnog de enige die voor zichzelf een schemerzone heeft gecreëerd.

  Mooier kan ik het met de verstrekte gegevens niet voor je maken.

  Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

  Косара - Счетоводни и консултантски услуги Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe


 • Ik denk dat het belangrijk is de door jou gebruikte termen helder te definiëren.

  Hoe heeft reclame bureau 2 het muziekstuk "overgenomen"? Hebben ze het gekocht van reclame bureau 1, hebben ze het gekregen, hebben ze het gestolen? Zijn er afspraken gemaakt bij dat "overnemen"?

  En wat betekent "doorgeven" aan de uiteindelijke klant? Op basis waarvan is er "doorgegeven"? Was hier een overeenkomst van toepassing en zo ja, wat staat daarin over de auteursrechten?

  ________________________________________________________

 • En waarom willen de DVD producenten geen opgave doen? Zijn zij in de veronderstelling dat de rechten volledig zijn afgekocht middels een van de betrokken overeenkomsten waardoor die opgave niet nodig is? Wat voor reden geven zij aan?

  ________________________________________________________

 • Er is volgens mij geen ludieke oplossing. Alleen een juridische oplossing.

  De componist daagt de auteursrechtenorganisatie voor de rechter. Hij heeft (ik hoop niet de rechten, maar alleen de exploitatie van de rechten) aan de auteursrechtenorganisatie overgelaten in de redelijke veronderstelling dat deze e.e.a. zorgvuldig zou behandelen. Nu dat kennelijk niet het geval is, kan de auteursrechtenorganisatie gedwongen worden dat alsnog te doen en kan/moet  op zijn beurt juridische middelen aanwenden om de cijfers boven water te krijgen.

  Frank van der Pol levert fotografie en fotografische technieken voor bouw & vastgoed, musea & erfgoed en verzorgt algemeen zakelijke en publiciteitsfotografie.

 • Als de DVD producenten opgave doen, moeten deze gelijk betalen, ze kregen van een andere partij, deze muziek "rechtenvrij" aangeboden. Volgens contract moet men ook rechtenvrije muziek opgeven aan de auteursrechten organisatie, alleen hebben dit niet gedaan, omdat men dacht het maakt niets uit. Totdat de componist ging klagen. Dit hele verhaal loopt al 5 jaar, en het is allemaal touw trekken, om niet te hoeven betalen, want het gaat om een kapitaal meer dan 5 nullen.

  De ham-vraag blijft in dit dillema, dat de componist een derden partij kan verplichten tot het openen van de administratie ten behoeve van de auteursrechten organisatie, want zelf hoeft de componist het niet te weten, weet iemand iets van Richtlijn 2004-48-EG  Artikel 6 en 8 en van de zaak Rechtbank Maastricht 29 juli 2008, KG ZA 08-276, Medtronic B.V. c.s tegen Abbott Cardiovascular Inc en Voogt? Hierin wordt bewijslast veilig gesteld zodat er geen informatie verloren gaat om de rechtzaak te kunnen winnen?

  Nogmaals ik ben benieuws wie deze impasse kan doorbreken, dat is namelijk een "Held".

  m.v.g.

  Rob Storm

 • Misschien een simpele/domme vraag, maar als het om zoveel geld gaat, waarom dan niet een jurist met de juiste specialisatie inschakelen?

  Met vriendelijke groet,
  EB Internetmarketing

  Gratis persoonlijk adviesgesprek?
  Website of E-mail

 • Beste Erik,

  Wij kunnen de juiste jurist/advocaat die de informatie boven water kan halen nog steeds niet vinden. Die een vuist maakt en vervolgens binnen 1 a 2 maanden gegevens dwingend op tafel legt.

  Het is namelijk 1 groot politiek steekspel, waarin de auteursrechten organisatie niet vooruit te branden is, want men moet namelijk een collega bedrijf de rekening presenteren, en dat proberen ze nu al 5 jaar tegen te houden. De wirwar van regels en het tegenwerken door de belangenbehartiger, geeft dusdanige stroefheid, dat je met alle rechtmatige vorderingen gewoon gedwongen wordt om voor een veel lager bedrag te schikken.

  Rob Storm

 • Wij kunnen de juiste jurist/advocaat die de informatie boven water kan halen nog steeds niet vinden.

  Ik ben geen jurist, maar als de DVD producenten verplicht zijn opgave te doen (en dat klopt volgens mij) en de componist daarvan rechtstreeks profiteert en dus belanghebbende is (dat kan ik uit je verhaal nog steeds niet beoordelen), dan vraag ik me af waarom je daar een speciale jurist voor nodig hebt.

  Het aansprakelijk stellen van reclamebureau 1 voor het schenden van gemaakte afspraken dan wel het onvoldoende borgen/afdwingen van die afspraken bij reclamebureau 2 lijkt mij ook niet echt complex.

  Ik vermoed dus dat het nog een stuk ingewikkelder is dan hier wordt gepresenteerd. Wellicht is overwogen reclamebureau 1 aansprakelijk te stellen, maar zou dit leiden tot het faillissement van dat bureau, waardoor de componist helemaal met lege handen zou achterblijven. Of het reclamebureau bevindt zich in de familiesfeer, waardoor een proces tegen dit bureau voor de componist geen optie is.

  Ik heb inmiddels diverse artikelen over deze zaak op internet gelezen en ik denk eerlijk gezegd dat wanneer de nu geclaimde vergoeding vanaf het begin correct de diverse stadia zou zijn gepasseerd, dat het betreffende muziekstuk nooit op de betreffende DVD's terecht zou zijn gekomen. Het gaat hier immers om materiaal dat vanuit een specifiek doel is toegevoegd en geen onlosmakelijk onderdeel vormt van de betreffende productie. Wanneer direct bij alle partijen duidelijk was geweest dat hier een pro rata vergoeding op basis van aantal verkochte exemplaren zou worden geclaimd, was ergens in het proces ongetwijfeld voor een andere oplossing gekozen. Gezien de constructie ligt bijvoorbeeld een opdracht tegen een eenmalige vergoeding erg voor de hand.

  Natuurlijk is dat achteraf praten en met het grote geld binnen handbereik zal het moeilijk zijn hier een concessie in te doen. Maar probeer het eens van een andere kant te bekijken. Wat was de oorspronkelijke reële financiële verwachting van de componist? Is het schikkingsbedrag niet al een stuk hoger?

  En omdat je vraagt om een "ludieke" benadering: het voelt een beetje alsof je binnenstapt bij een winkelier en hem vertelt dat er auteursrechten rusten op de "ding-dong" van zijn winkelbel en of deze vervolgens even wil aangeven hoe vaak deze sinds de aanschaf heeft geklonken. En graag meteen afrekenen ...

  ________________________________________________________

 • "Wij kunnen de juiste jurist/advocaat die de informatie boven water kan halen nog steeds niet vinden"

  ik ben ook geen jurist, maar elke jurist zou hier mee overweg moeten kunnen. Hierbij maakt het niet uit of de afhandeling aan de auteursrechten organisatie is overgedragen, tenzij de overeenkomsten dermate grijs zijn opgesteld dat een jurist hier ook niet veel mee kan. Voor een goed advies hangt het er dus vanaf wat je hebt ondertekend ... en dat is mij nog steeds niet duidelijk.

  Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

  Косара - Счетоводни и консултантски услуги Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe