Inkomstenbelasting > in loondienst en eenmanszaak

Belastingen en subsidies

Belastingen en subsidies

Inkomstenbelasting > in loondienst en eenmanszaak

 • Hallo,

  Ik heb hier al zitten lezen dus denk dat ik 'm begrijp, maar even voor de zekerheid.

  Ik ben fulltime in loondienst en knutsel (officieel) wat bij. Ik vul voor het eerst de aangifte voor ondernemers in. Ik heb dit jaar 1 opdracht gehad: materialen ingekocht, wat in elkaar gezet (persoonlijke uren dus) en verkocht. Saldo winst-verlies is een paar honderd. Ik heb geen onkosten verder omdat ik iemand anders zijn werkplek gratis kon gebruiken, geen auto, etc. 

  Als ik het goed heb begrepen vul ik alleen Winst-en-verliesrekening (opbrengsten vs inkoop) onder het kopje Ondernemingen in. In box 1: winst uit onderneming kan ik verder geen optie aanvinken die bij mij van toepassing lijkt.

  Is dit ok, of zie ik iets over het hoofd nu?

 • Additioneel vraagje: als ik het Saldo winst-verlies wil gebruiken, priv√©, dan zal ik zeker wel In box 1: winst uit onderneming bij priv√©onttrekkingen dat bedrag moeten invullen neem ik aan?

 • Beste FaceInaCrowd,

  Misschien heb je bij de BTW-aangifte gebruik gemaakt van de Kleine Ondernemersregeling. In dat geval moet je het kwijtgescholden bedrag vermelden in de Winst-en-verliesrekening bij Opbrengsten > Overige opbrengsten.

  Als er op 31 december 2013 nog facturen van jou of van leveranciers moesten worden betaald of BTW moest worden ontvangen of betaald, neem je die op bij Activa > Vorderingen en Passiva > Schulden.

  Bij privé-onttrekkingen geef je het bedrag op dat je uit je bedrijf hebt gehaald (bijvoorbeeld overgemaakt naar je privérekening of al meteen op je privérekening ontvangen).

  Bij privéstortingen geef je het bedrag op dat je in je bedrijf hebt gestopt (bijvoorbeeld overgemaakt vanaf je privérekening of privé betaald voor zakelijke uitgaven).

  Voor alle duidelijkheid: het gaat bij privéstortingen en -onttrekkingen om de bedragen, die in 2013 zijn betaald en ontvangen. Uit je tweede vraag proef ik een beetje dat de opname van de winst nog moet gebeuren (in 2014 dus).

  Als je geen aparte bankrekening voor je bedrijf hebt, zijn alle betalingen en ontvangsten in feite al meteen privéstortingen en -onttrekkingen.

  Lexicom Administratie & Belastingen  -  Haarlem  -  www.lexicom-administratie.nl

 • Beste Lex,

  Fijn, bedankt. Exact de aanvullingen waarnaar ik op zoek was! Ook m.b.t. de nog op te nemen winst, wat dan binnen dit jaar (2014) zal vallen...

  Laatste vragen:

  1. Ok, dus de BTW die ik niet hoefde te betalen ivm. de Kleine Ondernemersregeling (voorbelasting), moet ik opvoeren in de Winst-en-verliesrekening bij Opbrengsten > Overige opbrengsten, correct?

  2. In de Winst-en-verliesrekening bij Opbrengsten > Overige bedrijfskosten wil ik ook de bedragen invoeren voor kvk lidmaatschap, domeinnaam en webruimte. Dan zijn mijn enige andere kosten. Deze heb ik echter wel van mijn prive rekening betaald dit jaar, omdat daar het inkomen constant is. Voor het bedrijfje heb ik een tweede prive rekening onder mijn naam (dus geen specifieke zakelijke rekening, maar die beschouw ik zelf dan wel zo). Die bedragen moet ik dus vervolgens ook opgeven bij privestortingen, correct? Of moet ik ze dan in het beginsel niet opvoeren als  > Overige bedrijfskosten?

 • 1. Correct.

  2. Deze kosten geef je inderdaad op bij Overige bedrijfskosten > Andere kosten.
      Wellicht ten overvloede: alle opbrengsten en kosten exclusief BTW vermelden.
      Daarnaast zijn alle bedragen die je van je "echte" privérekening hebt betaald privéstortingen
      (dit dan wel weer inclusief BTW).

  Het saldo van je "zakelijke" bankrekening per 31-12-2013 geef je op bij Activa > Liquide middelen.

  Lexicom Administratie & Belastingen  -  Haarlem  -  www.lexicom-administratie.nl

 • Oh, en de bedragen die ik invul in de Winst-en-verliesrekening, zijn dus altijd excl de BTW, correct?

 • Jouw antwoord en mijn vraag passeerde elkaar. Hartelijk dank voor de genome moeite om al mijn vragen te beantwoorden!

 • Toch nog iets: Je zei "Het saldo van je "zakelijke" bankrekening per 31-12-2013 geef je op bij Activa > Liquide middelen." Het programma geeft nu echter aan:

  Controleer de balans. Aan het einde  van het boekjaar moet het totaal van de passiva fiscaal (0,-) gelijk zijn aan de totaal van de activa fiscaal (x,-)

 • En voor de zekerheid nog op je antwoord: 2. Deze kosten geef je inderdaad op bij Overige bedrijfskosten > Andere kosten. Wellicht ten overvloede: alle opbrengsten en kosten exclusief BTW vermelden. Daarnaast zijn alle bedragen die je van je "echte" privérekening hebt betaald privéstortingen (dit dan wel weer inclusief BTW).

  Ik voer de kosten voor kvk, domeinnaam en webruimte dus op bij Opbrengsten > Overige bedrijfskosten ex BTW, ook al heb ik deze van mijn prive rekening betaald. En vervolgens geef ik bij privestortingen diezelfde bedragen weer op, omdat ik ze prive heb betaald, en dan in de BTW. Correct?

 • 1. Het verschil tussen je bezittingen (activa) en schulden (passiva), bij jou € x,- 
      geef je op bij Passiva > Ondernemingsvermogen > Eigen vermogen.
      Activa en passiva zijn dan weer gelijk (In Balans).

  2. Correct

  Lexicom Administratie & Belastingen  -  Haarlem  -  www.lexicom-administratie.nl

 • Ah prima, het cirkeltje is rond. Nogmaals hartelijk dank!

 • Ok, het valt nog niet mee om alles af te ronden, excuses... Bij mijn eind akkoord na het totaal overzicht, de laatste stap, krijg ik de melding:

  Het saldo fiscalewinstberekening (A,-) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of aan  het winstdeel van uw ondernemingen (B,-).

  B,- is het bedrag van mijn saldo winst-en-verliesrekening (opbrengsten - kosten) zie ik inderdaad als ik een controle doe. Bedrag A,- zie ik ook bij de berekening saldo fiscalewinstberekening (vermogen + priveonttrekking - privestoringen). Hier ontstaat een vermogensverschil. Ik kan dit even niet plaatsen, alle bedragen kloppen m.i.. Is er nog iets dat ik over het hoofd heb gezien?

 • Het invullen van een ondernemersaangifte valt inderdaad niet mee. Vele ondernemers besteden dit dan ook uit. Anderen (zoals ik) verdienen daar dan weer hun boterham (soms zelfs met beleg) mee.

  Als je in de loop van het jaar je boekhouding goed bijhoudt, kun je alle benodigde cijfers daar nu zo uit aflezen.

  Deze melding heeft vrijwel altijd te maken met een onjuiste berekening van privéstortingen en -onttrekkingen. Als die er in 2013 niet waren geweest (en je hebt verder geen zakelijke bezittingen en schulden), zou op 31-12-2013 de winst op je bankrekening staan. Je moet dus alle oorzaken op een rijtje zetten, waarom daar toen een ander bedrag stond. Denk bijvoorbeeld aan:

  Stortingen:
  • Overboekingen van privérekening naar zakelijke rekening
  • Contante storting privégeld op je zakelijke rekening
  • Zakelijke kosten die privé zijn betaald

  Onttrekkingen
  • Overboekingen van zakelijke rekening naar privérekening
  • Zakelijke ontvangsten op je privérekening
  • Privé-uitgaven betaald met je zakelijk bankrekening
  • Contante privé-opnames van de zakelijk bankrekening

  Lexicom Administratie & Belastingen  -  Haarlem  -  www.lexicom-administratie.nl

 • Dat begrijp ik maar al te goed inderdaad. Als de zaken dit jaar beter gaan, dan zal ik dat ook zeker overwegen. En Haarlem is vlakbij :-)

  Ik kauw 'm even helemaal uit... Ik heb ingevuld:

  Het saldo van de winst en verlies rekening is 377,-  welke is ontstaan uit de volgende berekening:  

  -Opbrengsten > 1249,- (verkoopprijs ex BTW + voordeel KOR)

  -Inkoopkosten > 686,-  (materialen ex BTW)

  -Overige bedrijfskosten > 186,- (domeinnaam,webruimte, ex BTW)

  Dan balans:

  -Activa > Liquide middelen: 519,- (= mijn winst op materiaal en eigen arbeidsuren). Begin dit jaar was dat 0,-. Dit bedrag staat nu ook op mijn "zakelijke" rekening.

  -Passiva > Ondernemingsvermorgen: 519,-. Begin dit jaar was dat 0,-

  Dan box 1:

  -Priveontttrekking: 20,- omdat ik iets moest voorschieten. De rest van de kosten kon ik betalen via een eerste factuur die de klant had overgemaakt.

  -Privestoring: 253,- > 20,- weer retour + 233,- bedrijfskosten (domeinnaam,webruimte, incl BTW) die ik privé heb betaald.

  Dan zie ik het programma een saldo fisalewinstberekening maken van:

  519,- ondernemingsvermorgen + 20,- priveonttrekking = 539,-. Een privestoring van 253,- en het verschil van 286,-.

  Zoals ik het begrijp wordt deze 286,- weer afgezet tegen de 377,-.

 • Ik lees dat de overige kosten € 186 exclusief BTW zijn en dat dat € 233 inclusief BTW is.
  Dat klopt niet met elkaar: € 186 exclusief is € 225 inclusief.

  Waren alle BTW-aangiftes nul (vanwege de KOR) of heb je de BTW eerst betaald en later teruggevraagd?

  Waren er facturen uit 2013, die op 31-12-2013 nog niet betaald waren?

  Lexicom Administratie & Belastingen  -  Haarlem  -  www.lexicom-administratie.nl